Teenused

 • Haiguste diagnoosimine ja ravi nii lastel kui täiskasvanutel
 • Terve lapse arengu jälgmine
 • Nõustamine
 • Vaktsineermine
  Teostatakse lastele riikliku vaktsineerimiskava alusel tasuta. Vaktsiinid väljaspool riiklikku vaktsineerimiskava teostatakse kõigile soovijatele, seejuures tuleb end eelnevalt pereõe vastuvõtule registreerida ning tasuda vastavalt hinnakirjale.
 • Analüüsid
  Veresuhkru, CRP ja kurgust võetud proovist Streptococcus pyogenes`e määramine, külvide võtmine.
 • Elektrokardiogramm
 • Ambulatoorsed pisikirurgilised protseduurid
 • Tervisetõendite väljastamine (autojuhilubade, relvaloa taotlemiseks)
  Tööle asumiseks üksnes esmaste tõendite väljastamine. Perearstikeskuses väljastame autojuhi ja relvaloa tervisetõendeid ainult oma nimistus olevatele isikutele.
 • Koduvisiidid
 • Perearstikeskuse e-mail: viimsipak@gmail.com
  Suhtlus perearsti või pereõega vaid eelneval suulisel kokkuleppel. vt.KODUKORD