Alates 2018 aprillist muutub rangemaks töövõimetuslehe väljastamise kord (Uudis)
20.03.2018 14:57:58
Vastavalt määruse 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise,väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord“ § 5 lõikele (1) kirjutatakse haigusleht välja töövabastuse alguskuupäeval pärast haige läbivaatust ja terviseseisundi ning ajutise töövõimetuse kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides.

Kui kindlustatud isik haigestus reedel peale kella 17:00 ja töö iseloomust tulenevalt vajab nädalavahetuseks töövõimetuslehte, peab isik pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Seal väljastatakse talle teatis, mille alusel on isikut ravival arstil õigus kahe kalendripäeva jooksul nimetatud teatise ning haigestunud isiku läbivaatuse alusel kirjutada välja haigusleht alates teatisel märgitud kuupäevast.

Kui isik haigestub reedel peale 17:00, aga nädalavahetuseks töö iseloomust tulenevalt töövõimetuslehte ei vaja ja terviseprobleem ei vaja erakorralist meditsiiniabi, saab isik terviseprobleemi jätkumise korral pöörduda esmaspäeval oma perearsti poole.


Tagasi uudiste lehele